? Uddrag fra Den brave Holmens Magtes glade Indtog i de smukke Huse paa den merkværdige St. Antonii Dag 1772.

Ja, herudi seer vi tydelig nok Guds Finger, og vel var det, at vore slemme