? Uddrag fra Den brave Holmens Magtes glade Indtog i de smukke Huse paa den merkværdige St. Antonii Dag 1772.

Denne Gang brugte vor Herre den ene som et Riis til at straffe den anden med.