? Uddrag fra Den brave Holmens Magtes glade Indtog i de smukke Huse paa den merkværdige St. Antonii Dag 1772.

de dem at oprette den Skade, de har lidt, ved en endnu finere og endnu skiendigere Levemaade.