? Uddrag fra Den brave Holmens Magtes glade Indtog i de smukke Huse paa den merkværdige St. Antonii Dag 1772.

Saadan vilde andre ogsaa bære dem. ad, hvad skal vi da tænke?