? Uddrag fra Den brave Holmens Magtes glade Indtog i de smukke Huse paa den merkværdige St. Antonii Dag 1772.

At de tage Penge for deres Vahre, det er rigtig nok, og det er just et sikker Mid- del for at kyse Ægtemanden fra saadanne Huse, siden han hiemme kan faae samme Vahre for intet.