? Uddrag fra Poetisk Beskrivelse om smaae Gadernes Ødelæggelse samt den store Skade som sammesteds skeede Natten til den 18de Januarii 1772. Sangviis forestillet under sin velindrettede Melodie.

Fløy bort i Hast, men glemte Fragten. Der Doris gik,