? Uddrag fra Poetisk Beskrivelse om smaae Gadernes Ødelæggelse samt den store Skade som sammesteds skeede Natten til den 18de Januarii 1772. Sangviis forestillet under sin velindrettede Melodie.

Dem glade gaae@Langs op og ned af Gader; Hvor de med Skrig Foreened' sig I Klyngeviis og Rader.