? Uddrag fra En Satyrisk Fortegnelse paa En Deel Pretiosa, Guld, Sølv, Tin, Kobber, Messing og Jernfang, Trævahre, Linnet, […] som er funden paa Gaden Fredagen den 17 Jannuarii, og som ved offentlig Auction skal bortsælges den 32. Jannuarii, […]

62 Forslag om et almindelig Fornøyelses- Huuses Oprettelse, tillige med en Forestilling paa hvad Maade det best kunde indrettes Riget og Landet til Nytte. Fra en bekiendt.