? Uddrag fra En Satyrisk Fortegnelse paa En Deel Pretiosa, Guld, Sølv, Tin, Kobber, Messing og Jernfang, Trævahre, Linnet, […] som er funden paa Gaden Fredagen den 17 Jannuarii, og som ved offentlig Auction skal bortsælges den 32. Jannuarii, […]

18 En stor Deel smukke Masqver, lidet gnavede og forstødte paa sine Stæder, tienlige til at holde Kuld og Slud ude med, naar de bliver vel aftøede inden for.