? Uddrag fra Den fordum Kongelige Kabinets-Minister Grev Struensees Afskeds-Sang. Componeret af ham selv, efter hans bekientgiorte Dom at miste Haand og Hoved, samt parteres i fire Deele og legges paa fem Steiler, tilligemed hans Vaabens Sønderbrydelse. Hvilket blev exeqveret den 28 April 1772.

Jeg Forræder har bedrevet Og som en ulydig Søn, Den Fornøyelse berøvet Som er Fædres Aldersløn; Den forlorne Søn blev from, Til sin Fader vendte om,