? Uddrag fra Struensernes, Falkenschiolds, Brandts, Gählers og Fleeres fortrolige Samtale og indbyrdes Opmuntring til at udføre sin anlagte Plan. Synges under den Melodie: Nu have vi sviret saa længe.

12. De dræber — Han sanger — Du tænder Hun byder — Han tager i Eed —@Han Ordres til Resten udsender.