? Uddrag fra Struensernes, Falkenschiolds, Brandts, Gählers og Fleeres fortrolige Samtale og indbyrdes Opmuntring til at udføre sin anlagte Plan. Synges under den Melodie: Nu have vi sviret saa længe.

Der Teufel mich hole! I nøler For længe. Vi skynde os maae@Den Vamse han ligger og søler,