? Uddrag fra En Nye Patrol-Sang om Struensee og hans Anhang, trykt i Dag og siunges med den bekiendte Melodie: Jeg hører Tappenstreg at slaae etc.

Courage! vi endnu har Haab, Bort Kierling-Graad og Sørge-Raab,