? Uddrag fra En Nye Patrol-Sang om Struensee og hans Anhang, trykt i Dag og siunges med den bekiendte Melodie: Jeg hører Tappenstreg at slaae etc.

Men Struensee og Fanden mig Forblindet haver ynkelig O Struen- Struen- Struensee!