? Uddrag fra En Nye Patrol-Sang om Struensee og hans Anhang, trykt i Dag og siunges med den bekiendte Melodie: Jeg hører Tappenstreg at slaae etc.

O at jeg dog en Judas var Som Kongens Penge lusket har! Men ak den allerværste Skam;