? Uddrag fra En Nye Patrol-Sang om Struensee og hans Anhang, trykt i Dag og siunges med den bekiendte Melodie: Jeg hører Tappenstreg at slaae etc.

Os Satan ret forblindet har. Gid da tilsidst dog kunde skee Af os Omvendelse!