? Uddrag fra En Nye Patrol-Sang om Struensee og hans Anhang, trykt i Dag og siunges med den bekiendte Melodie: Jeg hører Tappenstreg at slaae etc.

Jeg søgte Kongens Scepter, men Mig dømte selv strax Himmelen,