? Uddrag fra Fastelavnsløberne, eller de gale Mennesker, som et Portrait af de den 17.de Januarii 1772 i Citadellet arresterede Personer.

Hist seer jeg en forvildet Skare Af lutter onde Mennesker,