[Martin Brun] Uddrag fra Fandens Fortvivlelse over sit Riges Forstyrrelse den 17. Januarii.

Vi selv maae det tilstaae; den Syttende, en Dag, Af første Maaned just beviser denne Sag.