[Martin Brun] Uddrag fra Fandens Fortvivlelse over sit Riges Forstyrrelse den 17. Januarii.

I Christians Lande jeg den ægte Dyb nu seer