[Martin Brun] Uddrag fra Fandens Fortvivlelse over sit Riges Forstyrrelse den 17. Januarii.

Men see! det just med Magt nu alt nedrevet er, Og flere har med det selv prøvet Lidelser.