[Martin Brun] Uddrag fra Fandens Fortvivlelse over sit Riges Forstyrrelse den 17. Januarii.

En Deel, som Riget, Land og Kongen tiente trolig, Det var ei min Profit, de skulde leve rolig,