[Martin Brun] Uddrag fra Fandens Fortvivlelse over sit Riges Forstyrrelse den 17. Januarii.

Som kierligst at omgaaes med Underhavende, Tyrannist skulde de sig commenderend' see.