[Martin Brun] Uddrag fra Fandens Fortvivlelse over sit Riges Forstyrrelse den 17. Januarii.

At dem ei nogen Ting saa ilde klæde vilde.