[Martin Brun] Uddrag fra Fandens Fortvivlelse over sit Riges Forstyrrelse den 17. Januarii.

Før jeg vel ønskede selv Kirker at adsplitte Ved nye Uordener blant dennem at ophitte,