[Martin Brun] Uddrag fra Fandens Fortvivlelse over sit Riges Forstyrrelse den 17. Januarii.

Dog jeg har Haab endnu, skiønt de er bleven Fanger, Skiønt de lit borte blîr, jeg dennen; dog erlanger, Men om de vender om med ret Fortrydelse, Anraaber Hielp, de mig da blîr berøvede.