[Martin Brun] Uddrag fra Fandens Fortvivlelse over sit Riges Forstyrrelse den 17. Januarii.

Dêr Magt borttaget er, de øver den ei mere, En Souveraine Magt vil over dem regiere,