[Martin Brun] Uddrag fra Fandens Fortvivlelse over sit Riges Forstyrrelse den 17. Januarii.

Til egen Fordeel de med dennem prunkede, Men fra en ønsked Spids blev de nedsiunkede.