[Martin Brun] Uddrag fra Fandens Fortvivlelse over sit Riges Forstyrrelse den 17. Januarii.

Fra visse havde jeg Andseelse borttaget, Frimodig havde de med mine Fiedre pralet,