[Martin Brun] Uddrag fra Fandens Fortvivlelse over sit Riges Forstyrrelse den 17. Januarii.

Som selv bestyret er af Himlens høye Raad; Det kan ei andet, end bevæge mig til Graad.