[Martin Brun] Uddrag fra Fandens Fortvivlelse over sit Riges Forstyrrelse den 17. Januarii.

Just til vor fælles Sorg et mægtig Tab er skeet, I lang Tid haver jeg ei nu dets Lige seet.