Uddrag fra Junior Philopatreiases lærde Anmærkninger over Fangernes Sange i Castellet.

Et Uveyr rejser sig; det legger sig igien.