Uddrag fra Johan Friderich Struensee i Cabinettet, i Arresten, og paa Skafottet.

Og vederstyggelig blev for det hele Land.- Opblæst mod Gud og Dyd han Almagt trodse torde, O, Gudsfrygt, som en Tant, han plat til intet giorde. Han kom med Forslag frem, som Kongens Tillid