Glade Tanker paa Kong Christian den Syvendes glædelige Geburts-Dag 1772. Under den Melodie: For Kongen af Preussen vi etc.

Glade Tanker

paa

Kong

Christian den Syvendes glædelige Geburts-Dag 1772.

Under den Melodie: For Kongen af Preussen vi & c.

Kiøbenhavn,

trykt hos L. R. Svare. 1772.

2
3

I. Vers.

Oplivede Dannemark!

Din Salvede, din Monark Er Kongernes Konges den elskede Ven. Forræderne viger bort,

Som Livet vil giøre kort!

Og Døden Dem lønne igien.

-den dem lønne igien. Komplotter og Liguer skilles ad,

Og jages af vores Kongel. Stad.

Oplivede Dannemark! Din Salvede, din Monark Er Kongernes Konges den elskede Ven,

-skede Ven.

4

2. Vers.

Hver Borger af Danske Blod Sig fryder i Sind og Mod.

Og synger sit Vivar paa Glædernes Dag. Forræderne sukker ved At spore vor Glædes Fied Udi vor retfærdige Sag, vor retfærdige Sag.

Pokalerne klinge skal i Dag,

At vise vor Glæde og Behag.

Hver Borger af Danske Blod Sig fryder i Sind og Mod,

Og synger sit Vivar paa Glædernes Dag,

-dernes Dag.

3. Vers.

Nu sporer vi Roe og Fred Steden for, hvad man veed,

Man tænkte at smede i denne vor Stad. Det lumske Forræderie Blev ikke fordulgt og frie

Men Struensee og hans Komplot

Blev ved Vingebeen sat. Nu kan vi enhver udraabe med Lyst:

Vor Konge, vort Rige i Dag er vor Trøst. Nu sporer vi Roe og Fred Isteden for, hvad man veed,

Man tænkte at smede i denne vor Stad,

-ne vor Stad.

5

4. Vers.

Vor nordiske Kongestoel De Danskes og Norskes Poel Florere saa længe Lykke er til.

Vor vigtige Christian,

Den nye Regierings Plan,

O Himmel! velsigne du vil,

-signe du vil.

Lad Norge og Dannemark blive et Speil For alle, som hidser Oprigtigheds Seil!

Vor nordisk Kongestoel De Danskes og Norskes Poel, Florere saa længe Lykke er til,

-ke er til.

5. Vers.

Gid Handelen blive frie Fra alle Slags Slaverie,

Og blive et Maal for de fremmede Folk! Hvers Held sig formere,

Hver Stand nu florere,

Hver Mund blive Hiertets Tolk,

-ve Hiertets Tolk?

Man handle bestandig om Rigernes Vel! Man tale bestandig om Landenes Held.

Gid Handelen blive frie Fra alle Slags Slaverie,

Og blive et Maal for de fremmede Folk.

-mede Folk.

6

6. Vers.

Hver Arbeids- og Haandverksmand Forfremme sin Levestand,

I Aar og i mange paafølgende Aar! Gid Penge florere Blant dem og blant flere!

Til hver Mand sit billige Ønske opnaaer,

-ske opnaaer.

Saa vil vi forglemme vor forrige Sorg,

Og Alting forvente fra Christiansborg.

Hver Arbeids- og Haandverksmand Forfremme sin Levestand,

I Aar og i mange paafølgende Aar,

-gende Aar.

7. Vers.

Den brave Soldaterstand Fra øverst til nederst Mand,

Florere i alt hvad de sig tager for.

Hver bruge sin Kaarde, Flint,

Med Lykke og brav gesvindt,

Naar Fiendernes Ondskab groer,

-dernes Ondskab groer.

Hver Krigsmand erindre den glædelige Dag, Hvor vi vores Konge kan see med Behag. Den brave Soldaterstand,

Fra øverst til nederst Mand,

Florere i alt hvad den sig tager for,

-tager for.

7

8. Vers.

Gid Himlen bevare Monarken fra Fare!

Fremdeles os Himmelen naadig vær! Al Held og al Lykke Vort Rige besmykke,

Velsignelsen daglig være os nær,

-re os nær.

Vor dyrebar Christian dagligen vær En Fader og Forsvar for alle især.

Gid Himlen bevare Monarken fra Fare!

Fremdeles os Himmelen naadig vær,

-naadig vær.

9. Vers.

Dronning Juliane Velsignelsers Fane

Bedække, beskierme i mange Aar. Velsigne vor Friderik!

Som mellem vor Jammer gik,

Da Fienderne over os staaer,

-ver os staaer.

Giv Roelighed udi Stænderne!

Fra Uheld bevare Rigerne.

Dronning Juliane Velsignelsens Fane Bedække, beskierme i mange Aar,

-mange Aar.

8

Sidste Vers.

Vi Himlen skal yde I Tide, Utide

Vor Lovsang og Bønner for vores Monark.

Lev dyrebar Konge!

Saa synger hver Tunge,

Hver Undersaat i Dannemark,

-i Dannemark.

Vær, Kongernes Konge! fremdeles vor Skiold Mod Rænker og Finter og Ondskab og Vold. Vi Himlen skal yde I Tide, Utide

Vor Lovsang og Bønner for vores Monark,

-res Monark.