? Uddrag fra Afskeds-Compliment da Hans Høy-Fyrstelige Durchleutighed Prints Carl S.T. tiltraadde sin Reyse fra Kiøbenhavn til Norge.

Lad Din Aarvaagenhed De svedne Ax slaae ned: Korn-Jøder Norges Land Umuelig taale kan.