? Uddrag fra Afskeds-Compliment da Hans Høy-Fyrstelige Durchleutighed Prints Carl S.T. tiltraadde sin Reyse fra Kiøbenhavn til Norge.

7 6. Lad Sandhed Fremgang faae; Luk op Dit Hiertes Dørre, Fortrængtes Suk at høre; Retfærdighed lad staae Saa fast som Klippen graae.