? Uddrag fra Afskeds-Compliment da Hans Høy-Fyrstelige Durchleutighed Prints Carl S.T. tiltraadde sin Reyse fra Kiøbenhavn til Norge.

Det Roer, som Zepter-Manden Betroede Dig i Haanden;