? Uddrag fra Afskeds-Compliment da Hans Høy-Fyrstelige Durchleutighed Prints Carl S.T. tiltraadde sin Reyse fra Kiøbenhavn til Norge.

Med Sorg for Landets Beste; Bliv Du en naadig Tolk For Kongens tappre Folk.