? Uddrag fra Afskeds-Compliment da Hans Høy-Fyrstelige Durchleutighed Prints Carl S.T. tiltraadde sin Reyse fra Kiøbenhavn til Norge.

Hvor Folket Flokketal For Dig og Din Gemahl Til Jorden bøyer sig Med Velkomst, Frydeskrig.