? Uddrag fra Afskeds-Compliment da Hans Høy-Fyrstelige Durchleutighed Prints Carl S.T. tiltraadde sin Reyse fra Kiøbenhavn til Norge.

Flye hastig op til Norden, Din Lynild og din Torden Fra din befæsted Field Forkynde Folkets Vel.