? Uddrag fra Afskeds-Compliment da Hans Høy-Fyrstelige Durchleutighed Prints Carl S.T. tiltraadde sin Reyse fra Kiøbenhavn til Norge.

Og i hvert Fode-Fied Til Salve-Garde maae Om vor Prints Carl staae, Som Atlas nu skal være Og Norges Byrde bære.