? Uddrag fra Afskeds-Compliment da Hans Høy-Fyrstelige Durchleutighed Prints Carl S.T. tiltraadde sin Reyse fra Kiøbenhavn til Norge.

Mel. Det største Glædes-Flag 1. Hvorhen, Høybaarne Prints! Vil Du til Norden seyle, Ja det kan ikke feyle,