? Uddrag fra Dronning Caroline Mathildes Afskeeds-Tale til det Danske Publicum med Publici Giensvar.

Vi skal altid paa Dig tænke Og den Printz som Du har fød, Vi med dobbelt Maal skal skiænke Troe og Pligter til vor Død!