? Uddrag fra Dronning Caroline Mathildes Afskeeds-Tale til det Danske Publicum med Publici Giensvar.

7 4. Mathilde! o vort Hierte Var saa elskovsfuldt mod Dig! Du var den, som vi begierte, Haab og Ønsker smigred sig. Er vel Danmarks Lykke fremmet Fra det kiere Engelland?