? Uddrag fra Dronning Caroline Mathildes Afskeeds-Tale til det Danske Publicum med Publici Giensvar.

O! vor Dronning, vor Mathilde, O! Din Afskeed gaaer os nær,