? Uddrag fra Dronning Caroline Mathildes Afskeeds-Tale til det Danske Publicum med Publici Giensvar.

O! da maae jeg ret bekiende: