? Uddrag fra Tanker ved Dronning Caroline Mathildes Bortreyse fra Dannemark til Zelle i det Hannoverske.

O lær mig - Ja min Siel er alt beviist derom, At du allene har paa Jorden Herredom.