? Uddrag fra Tanker ved Dronning Caroline Mathildes Bortreyse fra Dannemark til Zelle i det Hannoverske.

Nu, skiulte Viisdoms-Raad, som alle Ting regierer