? Uddrag fra Tanker ved Dronning Caroline Mathildes Bortreyse fra Dannemark til Zelle i det Hannoverske.

Hør vores Ønske nu, som har ey vill't Dig ilde: