? Uddrag fra Tanker ved Dronning Caroline Mathildes Bortreyse fra Dannemark til Zelle i det Hannoverske.

Nu da! reys lykkelig, reys lykkelig, Mathilde!